Bookmark and Share

Newsletter

We'll email you details of our events and workshops as soon as they are announced!

Dyfi Valley Seed Savers
Welsh Seed Trials
Powys Orchard Project
Tanysgrifio Tanysgrifio

Latest Forum Posts

More...
Ceidwaid Hadau Bro Ddyfi - Tyfu amrywiaeth o ffrwythau a llysiau
Home News “Tyfu Ffrwythau ym Mhowys” – ar gael nawr!
“Tyfu Ffrwythau ym Mhowys” – ar gael nawr!
WEDNESDAY, 16 FEBRUARY 2011 15:29

 

Mae Ceidwaid Hadau Bro Ddyfi wedi cyhoeddi "Tyfu Ffrwythau ym Mhowys" - canlyniad arolwg Perllannau Powys.

 

Cynhaliwyd yr arolwg i ymateb i'r galw am wybodaeth am dyfu ffrwythau ym Mhowys. Yn ystod 2009 a 2010 aethpwyd ati i astudio 22 perllan, a chasglu profiadau tyfwyr ffrwythau ledled y Sir.

Rydym yn gobeithio y bydd yn galluogi perllanwyr y dyfodol i wneud penderfyniadau deallus, trwy ddysgu gan rai sydd eisoes yn tyfu ffrwythau yn yr ardal.

 

Diolch yn fawr i Glasu a ariannodd y prosiect.

 

Gallwch lawrlwytho "Tyfu Ffrwythau ym Mhowys" am ddim o'n gwefan.