Bookmark and Share

Newsletter

We'll email you details of our events and workshops as soon as they are announced!

Dyfi Valley Seed Savers
Welsh Seed Trials
Powys Orchard Project
Tanysgrifio Tanysgrifio

Latest Forum Posts

More...
Ceidwaid Hadau Bro Ddyfi - Tyfu amrywiaeth o ffrwythau a llysiau
Home Prosiectau Cofrestr Afalau Mach
Cofrestr Afalau Mach

Oes yna goeden afalau yn eich gardd? Cofnod o fathau o afalau sy'n tyfu ym Mro Ddyfi yw Cofrestr Afalau Mach. Mae'n dweud wrthym pa rai sy'n tyfu a ffrwytho'n dda yn ein hinsawdd ni, ac yn rhoi cyfle i bobl leol luosogi'u coed eu hunain o fathau sy'n rhai llwyddiannus.

Wrth edrych ar silffoedd archfarchnadoedd, ni fyddech yn meddwl ei bod yn bosib tyfu dros 2000 o wahanol fathau o afalau ym Mhrydain. Mae pob un â'i flas unigryw ei hun, yn ogystal â ffrwytho cynnar, storio hir, gwrthsefyll plâu, neu gyda blodau arbennig o hardd. Mae rhai mathau â chysylltiad arbennig ag ardaloedd, megis Afalau Enlli ac Afalau Pig Aderyn.

Anfonwch fanylion eich coeden/coed atom trwy lenwi ffurflen Afalau Mach. Os na wyddoch pa fath o goeden afalau sydd gennych, anfonwch atom yr un fath - gall rhywun gael golwg arni ar ein "Diwrnod Afalau" (gweler gwefan Commom Ground ar y dudalen ddolennau i Ddiwrnodau Afalau a gynhelir ym mis Hydref fel arfer.)

Bob blwyddyn yn Chwefror/Mawrth rydym yn cynnal gweithdy impio, lle gallwch epilio math arbennig o'r gofrestr a mynd â choeden newydd ei himpio adref gyda chi. Gallwch fwyta afalau a ddewiswyd am eu blas yn hytrach na gorfod dewis rhai sy'n medru gwrthsefyll eu cludo o bellter i'r archfarchnadoedd.


Dywedwch wrthym am eich coeden ffrwythau (lawrlwythwch ffurflen gofrestru Afalau Mach) >>

Welsh apple varietiesapple grafting workshops in Waleslearn how to graft fruit trees